| 2017 | ژانویه

 • نگاه آیینه

  میزبان

  در بی‌ستاره‌ترین شب چشم‌هایم را پاشیدم برقی جهید پنجره را می‌گشایم خانه‌ام میزبان آسمان است

  Read More
 • نگاه آیینه

  شعر نگفته

  نرسیده به‌صورت من دستت آتشی زیرپوستم دمیده بود … کنار گونه‌های سرخم می‌خوابم بستر سپیدم گلدوزی شده است دامنم در باد می‌رقصد تنم در جامه لبانم ؛ از شعر نگفته یی خبر می‌دهند …….. از « نگاه آیینه »

  Read More

FaceBook