web analytics
در آیینه

در آیینه

1
در آیینه ملاقاتش کردم
لبخندی بمن زد
با لبخندی پاسخ گفتم
نگاهی کرد وازدید آیینه
بیرون رفت
2
روز را تمام می اندیشیدم
به آن زن
به آن زن که
آیینه  از حضورش
خالی بود
و ذهنم
از شناختش ….

Leave a Reply