|  | 

آخرین سرود ها

یک قطره

....
برگ‌های زرد پاییزی
شکل پیری بهارند
تابستان اما به پایان خویش باور ندارد
ماه را،
در آیینه مهمانم
پرواز را بر بال نسیم
پروانه‌ای در باد می‌رقصد
و حس آمیختگی گل‌ها را
از دیاری به دیار دیگر می‌برد
ابرها
الفبایی توفان‌اند
نگاه کن
چگونه دریا
از یک قطره …
آغاز می‌شود

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS