web analytics
ترس

ترس

شب را چگونه به سر می‌برم
اگر حضور تو، در تنهایی
بادلم
خلوت بی‌دریغ نمی‌داشت
از تو پُرم
چنان اقیانوس از آب
چنان پیاله، از شراب
چنان کودک از بی‌خیالی
چنان خوشه‌ی جوان از هستی
هنوز بازوانم
فشار گرم دستان ترا، در خوددارند
و هنوز گوش‌هایم
از طنین حرف‌های عاشقانه پُرند
حس می‌کنم که خوشبختم
حس می‌کنم که
خوشبختم
حس می‌کنم
که هستم
می‌ترسم از تراکم خوشبختی
می‌ترسم از تلاطم این حس
می‌ترسم
از عشق

سونا- دهلی‌نو

Comments are closed.