web analytics
دردِ درد

دردِ درد

ای تمام هستی ام در دست تو
ازچه گشتم این چنین پابست تو
چونی بی من ای نخستین مرد من
پُر شده پیمانه های درد من

ای هوای وصل تو اندر سرمبی هوای عشق تو چون بر پرم؟
قامت تو امتداد هستی ام
با چه معیاری به خود وابستی ام؟

ای نفس هات با نفسهام همنفس
بی تو مرغ جان من اندر قفس
هرکسی در این جهان یک بار زیست
هستی بی عشق عین مرده گیست

گفتی آن شب تا آخر خط با منی
از چه دیدی ام مثال هر زنی؟
من کجا و هر زن دیگر کجا
کی کشد رو موج دُرسفته را

من همآ ورد تو کی گردم به تن؟
جمع است در من ظرافت های زن
هرکجا همراه تو عشق من ست
وزن هستی تو آخر این زن ست

می کجا جای مرا پُر می‌کند
جز صدف که قطره را در می‌کند
نی توانی تا که بگریزم ز تو
نی دل‌شیری که آمیزم به تو

ای خشونت هات لطف دیگری
بی توام هرگز مبادا سروری
ای تمنایت خمیر جان من
گر که خامم پخته گردان نان من

چشم من منزلگه دیدار تست
وین سرم سودایی پندار تست
ای لبانت داغ‌تر از آفتاب
بیش از این بر جسم سرد من بتاب

جایگاه بوسه‌ات اندام من
درد دردت ریز تو در جام من

باد ارزانیت ارزش‌های من
ای تو اوج جمله تابش‌های من
ای تو جبران شکستن‌های دل
ای دلیل جمله رفتن‌های دل

دهلی‌نو

Comments are closed.