“ملودی خط خورده”

Written by ,

می 2, 2020

مثل یک ریکارد قدیمی فراموش‌شده
دل‌تنگ بیرون زدنم،
از خود
از جعبه‌ی آشفته بی‌ریخت
از منحنی‌های خط‌خورده
از سوزنک کندی که ملودی‌های ستره ی عاشقانه را
با گلوی خراشیده
می‌سراید
دل‌تنگ چرخیدنم
دل‌تنگ شنیده شدن
در کانال گوش‌های عاشقی
که هنوز نمرده است
دل‌تنگ پیچیدن
در اتاقی که آسمانش
وسعتی باشد به‌اندازه یی
همه صداهای گمشده‌ام

“کریمه طهوری ویدا”

2020-02-02 – California

”پاز”

”پاز”

پرده را پس می‌زنم ایستاده روی نشان ”پاز ” نوار خاکستری زمان ... استکان چای از دستم پرتاب می‌کند خود را به سمت پنجره...

وطن

وطن

اندوهت خوشه خشمی که نه شهد می‌شود نه شوکران به تاریخ مانندی که تکرار می‌شوی تمام...