مثل همین دیروز

گویا دیروزها در زمان به‌ سرعت برگرداندن نواری روی دستگاه ضبط تصویر و صدا از برابر چشمانمان می‌گذرد و ما به شگفتی به آن و به پایان خویش که به ما نزدیک تر می‌شود، نگاه می کنیم. مثل همین دیروز به خاطر می‌آورم وقتی دختر کوچکم را، دختری را که نه زحمت بارداری اش را کشیده ام و نه جور درس‌ ومشق مدرسه‌اش را شامل مدرسه کردم و امروز همان دخترک، همان فرشته ی کوچک خواهرزاده عزیزم به گرفتن دو مدرک معتبر تحصیلی از یونیورستی کلفورنیا ایالات‌ متحده امریکا نائل آمد.
این موفقیت را به مادر و پدر زحمتکش و پرتلاشش مبارک باد می‌گویم و برایش موفقیت‌های چشم‌گیری از این دست آرزو می‌کنم.

note: Graduated from the University of California, San Diego with a Bachelors of Science in Biology and a minor in Global Health , hopefully attending UCSD Fall 2019 in th

 

e pursuit of a Masters degree in Biological Science.

”پاز”

”پاز”

پرده را پس می‌زنم ایستاده روی نشان ”پاز ” نوار خاکستری زمان ... استکان چای از دستم پرتاب می‌کند خود را به سمت پنجره...

وطن

وطن

اندوهت خوشه خشمی که نه شهد می‌شود نه شوکران به تاریخ مانندی که تکرار می‌شوی تمام...